Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Privacy verklaring

Mijn praktijk website adres is: www. praktijkvoetreflexpattyjansen.nl


Website: op mijn website kunnen geen persoonlijke gegevens worden verzameld.


Praktijk:  als behandelende therapeut ben ik verplicht door de WGBO, om een dossier aan te leggen over uw behandeling. Het bevat aantekeningen over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en de toestand van uw gezondheid. Alleen indien noodzakelijk en uitdrukkelijk met uw toestemming, worden gegevens opgevraagd bij een andere zorgverlener en genoteerd.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Om uw privacy te waarborgen, ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. 

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw toestemming voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing

- voor het gebruik bij mijn waarneming (bij mijn afwezigheid)

- voor anoniem gebruik bij intervisie of collegiale toetsing

- enkele persoonlijke gegevens uit uw dossier gebruik ik voor de factuur en mijn financiĆ«le administratie.

Mocht ik gebruik willen maken van uw gegevens voor een andere reden, dan zal ik eerst uw toestemming vragen.

De gegevens in het clientendossier blijven bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, voor 15 jaar bewaard.


Privacy op de Zorgnota: Op de zorgnota staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u kunt declareren. Dit zijn:

- uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- datum van behandeling

- omschrijving en van het consult bijvoorbeeld "consult voetreflexzone therapie"

- de kosten van het consult